Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания


Димитров, Димитър (2005) Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов). София, 2005, t. II, с. 91-101. ISBN 9540721474, COBISS.BG-ID 1045965028


 
  Статия
 Византия, иконоборство, ислям, монетосечене


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11919
 Димитър Димитров

1. Kanev, N. Concerning one Important Aspect for the Motivation of the Byzantine Emperor Leo III to Start with the Iconoclastic Policy – In: Proceedings of 3d International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy (Bologna: Filodiritto Editore, 2020), ISBN 978-88-85813-99-1, pp. 80-85.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/