Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания


Димитров, Димитър (2005) Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов). София, 2005, t. II, с. 91-101. ISBN 9540721474, COBISS.BG-ID 1045965028


 
  Статия
 Византия, иконоборство, ислям, монетосечене


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11919
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/