Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря


Димитров, Димитър (2005) Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря Епохи, 2005, 1-2 , с. 95-103. Print ISSN 1310-2141.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11918
 Димитър Димитров

1. 30. Mladenov, Momchil. The Papacy in Avignon and Byzantium in the Second Half of the XIV Century. In: Научные горизонты 6 (34) 2020, стр. 116-123. ISSN 2587-618X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/