Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност


Димитров, Димитър (2005) Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност Във: Власт - Образ – Въобразяване. София, 2005: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов, с. 104-116. ISBN-10: 954-321-206-6; ISBN-13: 978-954-321-206-4.COBISS.BG-ID 1242798308


 
  Статия
 Византия, тюрки, Тюркски хаганат, геополитика


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11916
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/