"Проблемите на иконопочитателската агиография"


Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова), (София, 2006), ISBN 9789549108552, COBISS.BG-ID 1229309668.


 
  Статия
 Византия, житийна литература, иконоборство


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11914
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/