"Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)"


Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново) ISBN 978-954-524-660-9; COBISS.BG-ID 1228475620.


 
  Статия
 Византия, ислям


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11912
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/