„Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?”


Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново). ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID 1267151076.


 
  Статия
 Южна Арабия, Йемен, християнство, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11910
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/