„Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство”


Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново) ISBN 978-954-8387-55-2; COBISS.BG-ID 1230538724


 
  Статия
 Византия, император Ираклий (610-641)


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11909
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/