„За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика”


Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново) ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID 1230313956


 
  Статия
 Късна античност, онирокритика, Синезий от Кирена


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Philosophy

 Издадено
  11908
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/