„The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)”


Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia) ISBN 978-954-509-437-8; COBISS.BG-ID 1233870308.


 (на английски език)
  Студия
 Arabs, Byzantine Empire, Persia, Christianity, monasteries


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11907
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/