„Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката”


Димитров, Димитър (2010) „Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката” Studia Classica Serdicensia I: Musarum simper amator


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  11906
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/