„Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност


Димитров, Димитър (2011) „Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност Свидетелства на традицията (В.Търново) . ISBN 978-954-524-801-6; COBISS.BG-ID 1240277220


 
  Статия
 Византия, хуманизъм, Ренесанс


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11904
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/