„Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност


Димитров, Димитър (2011) „Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност Свидетелства на традицията (В.Търново)


 
  Статия
 Византия, хуманизъм, Ренесанс


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  11904
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/