„Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век”


Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново) ISBN 954-524-339-2 (T9); COBISS.BG-ID 1248773860


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11902
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/