„Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово”


Димитров, Димитър (2012) „Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. V (В. Търново), стр. 53-73


 в съавторство с доктор Олег Александров
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11901
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/