„Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието”


Димитров, Димитър (2012) „Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 21-31, ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1258138852


 
  Статия
 Византийска кухня и хранене


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11900
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/