„Бески етюди: християнство и идентичност на Балканите през Късната античност и ранното Средновековие”


Димитров, Димитър (2013) „Бески етюди: християнство и идентичност на Балканите през Късната античност и ранното Средновековие” Българско средновековие: общество, власт, история (Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, София), стр. 139-156, . ISBN 978-954-07-3464-4, COBISS.BG-ID 1252378852


 
  Статия
 траки, беси, Късна античност, християнство


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11898
 Димитър Димитров

1. 6. Dumanov, Boyan. Thrace in Late Antiquity. – In: Companion to Ancient Thrace. Blackwell Companions to the Ancient World. John Wiley & Sons, 2015, p. 91-105. ISBN: 978-1-118-87824-8; 978-1-4443-5104-0.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/