„Бески етюди: християнство и идентичност на Балканите през Късната античност и ранното Средновековие”


Димитров, Димитър (2013) „Бески етюди: християнство и идентичност на Балканите през Късната античност и ранното Средновековие” Българско средновековие: общество, власт, история (Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, София), стр. 139-156


 
  Статия
 траки, беси, Късна античност, християнство
 Издадено
  11898
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/