„Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия”


Димитров, Димитър (2013) „Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия” Балканите – език, история, култура, том III, Велико Търново, стр. 226-241, . ISSN 1314-4065, COBISS.BG-ID 1263778020


 
  Статия
 византийска магия, окултни науки и традиции


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11897
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/