„Византийските болници”


Димитров, Димитър (2013) „Византийските болници” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, В. Търново, стр. 320-334, . ISBN 978-954-524-903-7; COBISS.BG-ID 1274859236


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11896
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/