„Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан”


Димитров, Димитър (2013) „Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан” Исторически преглед 5-6, 2011 г. (изд. 2013 г.), стр. 229-235, ISSN 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364


 
  Статия
 Византия, Китай, извори, Път на коприната


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11895
 Димитър Димитров

2. Мандова, И. Тански Китай, Византия и ислямският свят. Дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти. Велико Търново: Фабер, 2015, 226 с. ISBN 978-619-00-0255-0 COBISS.BG-ID 1272015076, цит. на стр. 51 и 150.

1. Byzantinische Zeitschrift, 107-1, n. 1142 (p. 433), n. 1279 (p. 446), n. 1311 (p. 450, с кратка рецензия на Г. Николов), n. 1317 (p. 451).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/