“Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report”


Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141


 (на английски език)
  Статия
 Late Antiquity, persecution of Christians, saints


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11894
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/