„Византийската медицина: лечение, лечители, болници”


Димитров, Димитър (2014) „Византийската медицина: лечение, лечители, болници” Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов (София: Тангра), стр. 165-189, ISBN 978-954-378-118-8; COBISS.BG-ID 1267540452


 
  Статия
 Византийската медицина


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11892
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/