„Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения”


Димитров, Димитър (2014) „Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения” Bulgaria Medievalis 4-5 (2013-2014) (Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation), стр. 75-86, . ISSN 1314-29-41; COBISS.BG-ID 1239848164.


 
  Статия
 Византия, антилатинска полемика


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11891
 Димитър Димитров

1. The Papacy in Avignon and Byzantium in the Second Half of the XIV Century. In: Научные горизонты 6 (34) 2020, стр. 116-123. ISSN 2587-618X (5)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/