„Злият Светополк: мит или историческа истина?”


Димитров, Димитър (2015) „Злият Светополк: мит или историческа истина?” Търновска книжовна школа, том X , Велико Търново, стр. 570-583, . ISBN 954-524-339-2


 
  Статия
 Великоморавия, Светополк, средновековна България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11890
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/