„The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources”


Димитров, Димитър (2016) „The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources” Булгарика Ираника (София, ТАНГРА), стр. 65-80, . ISBN 978-954-378-139-3; COBISS.BG-ID 1278650084


 (на английски език)
  Статия
 Romans, Iranians, Bulgars


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11889
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/