“Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition”


Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1120927204


 (на английски език)
  Статия
 Byzantine Empire, Komnenoi, Islam


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11888
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/