Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa


Димитров, Димитър (1999) Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa In: Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava: Veda, 1999, in Slovakian, pp. 59-64. ISBN 80-224-0592-2.


 на словашки език
  Статия
 Византия, анти-латинска полемика, Константин Стилвис


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11887
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/