“Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I”


Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava . ISBN 978-80-89236-98-5; EAN 9788089236985


 (на английски език)
  Статия
 Paganism, Christianity, Late Antiquity


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11883
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/