“Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I”


Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava


 (на английски език)
  Статия
 Paganism, Christianity, Late Antiquity


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11883
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/