“Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins”


Димитров, Димитър (2012) “Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins” Byzantinoslovaca VI, Bratislava, 5-16


 (на английски език)
  Статия
 Byzantium, Iconoclasm


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11882
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/