Византия между Изтока и Запада


Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр., ISBN 978-954-321-422-8; COBISS.BG-ID 1265982692


 
  Монография
 Византия, християнски вероизповедания, православие, католицизъм, образът на другия


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11877
 Димитър Димитров

1. 29. Mladenov, Momchil. The Papacy in Avignon and Byzantium in the Second Half of the XIV Century. In: Научные горизонты 6 (34) 2020, стр. 116-123. ISSN 2587-618X

2. П. Чаушев. Метални накити и украшения от Северна България (Велико Търново: Ровита, 2020), ISBN: 978-954-8914-43-7, COBISS.BG-ID – 40942856,стр. 7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/