Византия между Изтока и Запада


Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр.


 
  Монография
 Византия, християнски вероизповедания, православие, католицизъм, образът на другия


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11877
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/