Византия и византийският свят


Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011, 474 с. ISBN 978-954-01-2427-8; COBISS.BG-ID 1237153252


 
  Книга
 Византийска цивилизация


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11876
 Димитър Димитров

1. Мандова, И. Тански Китай, Византия и ислямският свят. Дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти. Велико Търново: Фабер, 2015, 226 с. ISBN 978-619-00-0255-0 COBISS.BG-ID 1272015076, цит. на стр. 179.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/