Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци)


Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005, 265 с. ISBN 954-775-452-1; COBISS.BG-ID 1043892708.


 
  Монография
 Византия, Персия, араби, силям, иконоборство, религиозна и църковна история


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11875
 Димитър Димитров

7. 3. Kanev, N. Concerning one Important Aspect for the Motivation of the Byzantine Emperor Leo III to Start with the Iconoclastic Policy – In: Proceedings of 3d International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy (Bologna: Filodiritto Editore, 2020), ISBN 978-88-85813-99-1, pp. 80-85.

6. 19. Мандова, Искра. Характеристика и особености на Танската култура. – В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. т. 10. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 176-184.ISSN: 978-619-208-128-7

4. Marinow, KiriłGóry Hemos a bizantyńskie wpływy kulturowe i gospodarcze na wczesnośredniowieczną Bułgarię, in: BALCANICA POSNANIENSIA XXV Poznań 2018, str. 5-42. ISSN 0239-4278; e-ISSN 2450-3177.

5. Мандова, И. Културата на китайската епоха Тан (618-907). Непознатата екзотика – II част. Велико Търново: Фабер, 2018, 180 с. ISBN 978-619-00-0810-1 COBISS.BG-ID 1287202276, цит. на стр. 23.

3. Мандова, И. Тански Китай, Византия и ислямският свят, Велико Търново: Изд. Фабер, 2015,ISBN 978-619-00-0255-0 COBISS.BG-ID 1272015076 цит. на стр. 16, 54, 58, 59, 148, 180, 182.

1. Martin Hurbanic. Posledna vojna antiky. Presov: Michal Vaska, 2009, ISBN 978-80-7165-779-8, цит. на с. 38, бел. 34, и на с. 353 (Библиография)

2. Мандова, И. Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай - В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие т.III, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.119-127. ISBN: 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 1267151076, цит. на стр. 119.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/