Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци)


Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005, 265 с. ISBN 954-775-452-1; COBISS.BG-ID 1043892708.


 
  Монография
 Византия, Персия, араби, силям, иконоборство, религиозна и църковна история


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11875
 Димитър Димитров

4. Мандова, И. Културата на китайската епоха Тан (618-907). Непознатата екзотика – II част. Велико Търново: Фабер, 2018, 180 с. ISBN 978-619-00-0810-1 COBISS.BG-ID 1287202276, цит. на стр. 23.

3. Мандова, И. Тански Китай, Византия и ислямският свят, Велико Търново: Изд. Фабер, 2015,ISBN 978-619-00-0255-0 COBISS.BG-ID 1272015076 цит. на стр. 16, 54, 58, 59, 148, 180, 182.

1. Martin Hurbanic. Posledna vojna antiky. Presov: Michal Vaska, 2009, ISBN 978-80-7165-779-8, цит. на с. 38, бел. 34, и на с. 353 (Библиография)

2. Мандова, И. Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай - В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие т.III, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.119-127. ISBN: 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 1267151076, цит. на стр. 119.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/