Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена


Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005, 270 с. ISBN 954-775-414-9; COBISS.BG-ID 1045839844.


 
  Монография
 Философия, езичници, християни, полемика


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11874
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/