Езичници и християни през IV век: модели на поведение


Димитров, Димитър (2000) Езичници и християни през IV век: модели на поведение В.Търново: Емалиол, 149 с. ISBN 954-9763-07-2.


 
  Монография
 езичество, християнство, философия, богословие
 Издадено
  11873
 Димитър Димитров

1. Вачкова, В. Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации. София: Златен змей (2013 г.), ISBN 978-954-776-026-4; COBISS.BG-ID 1263286756, на стр. 60, бел. 14.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/