Neoplatonism and Christianity in the East: philosophical and theological challenges for bishops”


Димитров, Димитър (2014) Neoplatonism and Christianity in the East: philosophical and theological challenges for bishops” Routledge Handbook of Neoplatonism (eds. P. Remes, S. Slaveva-Griffin, London: Acumen Publishing, 2014), 525-540


 
  Студия
 Neoplatonism, philosophy, theology


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11869
 Димитър Димитров

2. Emilsson, E.K. Plotinus (New York: Routledge, 2017), ISBN 9780415333481 (Bibliography)

1. Регистрирана в Zotero, 20.02. 2015

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/