За фолклорно-митологичната основа на някои реалии в съчиненията с географски характер на Константин Костенечки (Фисон-Дунав).


Йорданов, Стефан (1999) За фолклорно-митологичната основа на някои реалии в съчиненията с географски характер на Константин Костенечки (Фисон-Дунав). Търновска книжовна школа. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Шести международен симпозиум. Велико Търново, 26–28 септември 1994 г. Велико Търново, 1999, 461–483.


 [On the folklore-mythological basis of some phenomena in the geographical works of Konstantin of Kostenetz (Phison-Danube). In Bulgarian.]
  Статия
 Фисон, Дунав, Константин Костенечки, митична география, тракийска митология, тракийска ономастика
 Издадено
  11867
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/