За някои социокултурни реалии в т. нар. лидийски логос на Херодот.


Йорданов, Стефан (1999) За някои социокултурни реалии в т. нар. лидийски логос на Херодот. Thracia antiqua. ThA 10. Studia in memoriam Prof. Georgi Mihailov. София, 1999, 38–53.


 [On some socio-cultural phenomena as presented by the so-called Lydian logos of Herodotus. In Bulgarian.]
  Статия
 Лидия, матрилинейност, престолонаследие, владетелска институция
 Издадено
  11866
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/