Към проучването на две типологически родствени реалии от Стария и Новия свят: възрастовото мъжко общество на лисиците и фратриархатният престолонаследнически ред.


Йорданов, Стефан (2000) Към проучването на две типологически родствени реалии от Стария и Новия свят: възрастовото мъжко общество на лисиците и фратриархатният престолонаследнически ред. Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите. II. Велико Търново, Издателство Faber, 2000, 193–218.


 [To the Study of Two Typologically Close Realia of the Old and the New World: Age Male Society of the Foxes and Phratriarchate Inheritance of the Throne. In Bulgarian.] Повторна публикация в: Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 297–319.
  Статия
 полово-възрастова стратификация, траки, ацтеки, инициации, фратриархат, сахем
 Издадено
  11865
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/