М. Мойнова. Речта и детската изобразителна дейност. сб. Научни трудове на Тракийския университет, ИПКУ 1999;


Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Речта и детската изобразителна дейност. сб. Научни трудове на Тракийския университет, ИПКУ 1999; Пловдив


 М. Мойнова. Речта и детската изобразителна дейност. сб. Научни трудове на Тракийския университет, ИПКУ 1999;
  Статия
  М. Мойнова. Речта и детската изобразителна дейност. сб. Научни трудове на Тракийския университет


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  1186
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/