Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през омировата епоха.


Йорданов, Стефан (2004) Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през омировата епоха. Епохи. Година XII. 2004, книжка 3–4, 111–126.


 Електронна публикация, под заглавие “A Contribution to the Study of the Potestarian-Political System of ancient Troy”: http://www.academia.edu/4162919/ Броят на списанието излиза от печат на 5 април 2006 г. Броят е втора част от юбилейната книжка в чест на проф. Златозара Гочева.
  Статия
 Троя, Егейска Тракия, владетелска институция, титлата палмюс
 Издадено
  11857
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/