Соларният “монотеизъм” на древните религии: I. Реформаторът Ехнатон и монотеизмът.


Йорданов, Стефан (2005) Соларният “монотеизъм” на древните религии: I. Реформаторът Ехнатон и монотеизмът. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 222–238.


 [The solar “monotheism” of the ancient religions: I. The reformer Akhenaten and the monotheism. In Bulgarian.] Повторна публикация: Въведение в историята на религиите. Курс лекции. Част I. Религията като културно-исторически феномен. Велико Търново: “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 284–291.
  Статия
 монотеизъм, египетска религия, религиозна реформа, Ехнатон
 Издадено
  11854
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/