За предгръцкото население на остров Крит и неговата етнолингвистична принадлежност.


Йорданов, Стефан (2013) За предгръцкото население на остров Крит и неговата етнолингвистична принадлежност. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 383–405.


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/3235552/ [De la population pré-grecque de l’île de Crète et son appartenance ethno-linguistique. En bulgare.]
  Статия
 Крит, пеласги, траки, лувийци, етеокритяни, топонимия
 Издадено
  11850
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/