Краепознавателни аспекти в творчеството на Софроний Врачански /на основата на "Житие и страдания грешнаго Софрония"/


Василев, Васил (1999) Краепознавателни аспекти в творчеството на Софроний Врачански /на основата на "Житие и страдания грешнаго Софрония"/ Педагогически алманахрВТУ,бр.1-2


 посочване на краеведската информация в произведението
  
 краепознавателен аспект,творчество
 
  1185
 Васил Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/