Крепостите на Хемус, въстанията от 21 и 26 г. от н. е. и Тракийското царство. Бележки върху политическата история на древна Тракия от периода на римската експанзия на Балканите.


Йорданов, Стефан (2015) Крепостите на Хемус, въстанията от 21 и 26 г. от н. е. и Тракийското царство. Бележки върху политическата история на древна Тракия от периода на римската експанзия на Балканите. Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 17–42.


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/9950921/ [Les fortresses de l’Hémus, les insurrections des anneés 21 et 26 AC, et le Royaume Thracia. En bulgare.]
  Статия
 Хемус, Тракийско царство, римска експанзия, Реметалк II, беси, койлалети, дии, тракийски език, трако-балтски изоглоси, стратегии
 Издадено
  11844
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/