Покрусата на поражението или за старопланинската голгота на апостолите на Априлското въстание.


Йорданов, Стефан (2015) Покрусата на поражението или за старопланинската голгота на апостолите на Априлското въстание. Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 268–277.


 [В съавторство, подписана: Тодорка Михалева, Стефан Йорданов]. Електронна публикация: http://www.academia.edu/9844659/ [Co-auteur de: Désolation de la défaite ou sur le calvaire d’Hémus [Stara planina] des « Apôtres » de l’insurrection d’Avril 1876. En bulgare.]
  Статия
 Априлско въстание, Захари Стоянов, Бенковски, Хемус, Стара планина, стратегия на въстанието от 1876 г.
 Издадено
  11839
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/