Аспекти на историческия романтизъм в книгата на Николай Кънев Средногорски „Антола. Антична легенда. Една песен на вечната любов”.


Йорданов, Стефан (2015) Аспекти на историческия романтизъм в книгата на Николай Кънев Средногорски „Антола. Антична легенда. Една песен на вечната любов”. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 610–669.


 [В съавторство, подписана: Стефан Йорданов, Тодорка Михалева]. Електронна публикация: http://www.academia.edu/9844854/ [Co-auteur de: Aspects du romantisme historique dans le livre de Nikolay Kanev Srednogorski “Antola. Une légende antique. Une chanson d’amour éternel”. En bulgare.]
  Студия
 Антола, Ковачевец, Николай Кънев Средногорски, Попово, романтизъм, могили, фон Гримелсхаузен, сюжетът Ленора, славянска митология
 Издадено
  11838
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/