Из античната и средновековната топонимия на Поломието.


Йорданов, Стефан (2015) Из античната и средновековната топонимия на Поломието. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 152–179.


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/10200837/ [Sur la toponymie antique et mediévale de la rivière Russenski Lom. En bulgare.]
  Статия
 топонимия, Поломие, трако-балтски изоглоси, Русе, Зикидева, Сукидава, Ковачевско кале
 Издадено
  11836
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/