М. Мойнова. Празниците на бургуджиите, отразени в детските рисунки. Научна конференция - Пловдив, 2000;


Гърмидолова, Мариана (2000) М. Мойнова. Празниците на бургуджиите, отразени в детските рисунки. Научна конференция - Пловдив, 2000; Пловдив


 М. Мойнова. Празниците на бургуджиите, отразени в детските рисунки. Научна конференция - Пловдив, 2000;
  Статия
 М. Мойнова. Празниците на бургуджиите, отразени в детските рисунки. Научна конференция - Пловдив


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  1182
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/