Траките – „ловци на глави”.


Йорданов, Стефан (2012) Траките – „ловци на глави”. Изкуство и идеология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 428–450


 Електронна публикация: http://www.academia.edu/1870833/ [The Thracians “Head Hunters”. In Bulgarian.]
  Статия
 траки, инициации, полово-възрастова стратификация, долмени
 Издадено
  11813
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/