Античността, Ренесансът и раждането на модерната демокрация.


Йорданов, Стефан (2009) Античността, Ренесансът и раждането на модерната демокрация. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов: 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, 458–477


 В съавторство, подписана: Стефан Йорданов, Тодорка Михалева. [Co-author with Todorka Mihaleva. The Antiquity, the Renaissance, and the Rising of the modern democracy. In Bulgarian.]
  Статия
 античност, Ренесанс, демокрация, меритокрация, олигархия, Бенковски, Оборище
 Издадено
  11812
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/