М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция “Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001;


Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция “Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001; Варна


 М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция “Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001;
  Статия
  М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция “Играта – забравения


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  1181
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/