Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г. – Македонски преглед, 2016 (2), с. 83-94. Print ISSN 0861 - 2277


Дончев, Антон (2016) Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г. – Македонски преглед, 2016 (2), с. 83-94. Print ISSN 0861 - 2277


 
  Статия
 Търновосейменският отряд, Сръбско-българска война 1885 г., Съединението


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11779
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/